Leer de signalen van dementie herkennen.

Samen dementievriendelijk

Steeds meer mensen in Nederland krijgen dementie en dat heeft impact op de samenleving, en vooral op de mensen met dementie en hun omgeving. Om ervoor te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving is het belangrijk dat het Nederlandse publiek hier beter mee om weet te gaan en hier iets in kan betekenen. Met de commercials spelen we in op het herkennen van signalen van dementie, zoals vergeetachtigheid en het vergissen in tijd en plaats, en geven daar een concreet handelingsperspectief bij (cueing) . Dit om mensen te helpen dementie makkelijker te herkennen en daar vervolgens naar te kunnen handelen, zodat je iemand in het dagelijks leven ook daadwerkelijk kunt helpen.

Samen dementievriendelijk, is een initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS.

 
 
 
 
 


 

Cueing verwijst in de psychologie naar het gebruik van signalen of aanwijzingen om herinneringen uit het geheugen op te roepen of gedrag te sturen. In dit geval richt het zich op het koppelen van signalen van dementie aan concrete handelingsperspectieven als een soort ezelsbruggetje. Door deze duidelijke koppeling kunnen de stappen voor hulpverlening meer top of mind blijven, waardoor ze gemakkelijker toe te passen zijn wanneer zo'n situatie zich voordoet (Schwarz et al., 2016). De video toont een herkenbare situatie waarin iemand mogelijk verward raakt door dementie, wat het gemakkelijker maakt voor de kijker om signalen te herkennen.