Rij ballonvrij!

TeamAlert

 
  • Sociale Norm?

Sociale normen zijn gedragsregels binnen een groep, en zoals Robert Cialdini benadrukt in "Influence: The Psychology of Persuasion", hebben deze normen een sterke invloed op gedrag. De campagne 'Rij ballonvrij!' zette de norm dat het normaal en verantwoordelijk is om elkaar aan te spreken op het gebruik van lachgas in het verkeer. We deden een beroep op de bijrijder om hem aan te moedigen de bestuurder aan te spreken en door de gebruikers van lachgas in het verkeer als 'clowns' af te schilderen, ontstond er al helemaal een duidelijk contrast tussen sociaal wenselijk en onwenselijk gedrag.

 
 
 

De laatste tijd is het gebruik van lachgas in het algemeen en lachgas in het verkeer sterk toegenomen. Jongerenorganisatie TeamAlert heeft daarom het initiatief genomen om het aantal slachtoffers in het verkeer terug te dringen.

Aan ons de vraag om met de inzichten vanuit CASI aan de slag te gaan een campagne op jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar.

Uit onderzoek bleek dat deze jongeren lachgas zien als sociale activiteit en de auto dé plek is om af te spreken. Daarbij komt dat ze de situatie met betrekking tot gebruik en deelname aan het verkeer, verkeerd inschatten. En deze zelfoverschatting wordt nog eens versterkt door het effect van lachgas.

In de film spelen we voor deze doelgroep in op een kansrijke beïnvloedingstechniek, namelijk de sociale norm . We doen een beroep op de bijrijder om hem aan te moedigen de bestuurder aan te spreken en zetten we deze gebruiker van lachgas weg als een ‘clown’, loser.