Rij ballonvrij!

TeamAlert


De laatste tijd is het gebruik van lachgas in het algemeen en lachgas in het verkeer sterk toegenomen. Jongerenorganisatie TeamAlert heeft daarom het initiatief genomen om het aantal slachtoffers in het verkeer terug te dringen.

Aan ons de vraag om met de inzichten vanuit CASI aan de slag te gaan een campagne op jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar.

Uit onderzoek bleek dat deze jongeren lachgas zien als sociale activiteit en de auto dé plek is om af te spreken. Daarbij komt dat ze de situatie met betrekking tot gebruik en deelname aan het verkeer, verkeerd inschatten. En deze zelfoverschatting wordt nog eens versterkt door het effect van lachgas.

In de film spelen we voor deze doelgroep in op een kansrijke beïnvloedingstechniek, namelijk de sociale norm. We doen een beroep op de bijrijder om hem aan te moedigen de bestuurder aan te spreken en zetten we deze gebruiker van lachgas weg als een ‘clown’, loser.