Pensioen duidelijkheid.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 
  • Reactance?

Reactance is een psychologisch fenomeen dat verwijst naar de menselijke neiging om weerstand te bieden aan pogingen om hun gedrag te controleren of te beïnvloeden (Miron & Brehm, 2006). In de pensioenencampagne is het belangrijk om rekening te houden met reactance, aangezien de neiging van mensen om weerstand te bieden aan beïnvloeding hun reactie op de veranderingen in de pensioenregels kan beïnvloeden. Daarom moet de campagne zorgvuldig worden ontworpen om neutraal en informatief te zijn, zodat de boodschap effectief wordt overgebracht zonder weerstand op te roepen.

 
 
 

Met deze campagne zorgen we ervoor dat de Nederlanders weten dat er nieuwe regels voor pensioen komen en waarom. Na een gedragsanalyse kwam we tot de conclusie dat hier een campagne met een sterk voorlichtend karakter, de beste aanpak is. De pensioencampagne landt namelijk in een klimaat van algemeen wantrouwen en onbegrip over het onderwerp. In deze context roept een overduidelijke reclamecampagne al snel weerstand op. Daarom moet men niet het gevoel krijgen dat we hen proberen te beïnvloeden (reactance ).

Pensioen duidelijkheid TVC

We kiezen voor een campagne die mensen in kleine stappen meeneemt in een groter verhaal. Nederlanders vinden nieuwe regels voor pensioen namelijk best spannend. Als het gaat om deze belangrijke pijler van bestaanszekerheid is er juist behoefte aan rust, zekerheid en betrouwbaarheid. Daarom richt de campagne zicht juist op het bieden van informatie in de meest basale vorm. Op een neutrale manier en met eenvoudig taalgebruik vertrouwen wekken. We streven ernaar dat men concludeert dat er goed voor ons pensioen wordt gezorgd. Nu en ook voor de generaties in de toekomst.

Pensioen duidelijkheid OLV