Pensioen duidelijkheid.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Met deze campagne zorgen we ervoor dat de Nederlanders weten dat er nieuwe regels voor pensioen komen en waarom. Na een gedragsanalyse kwam we tot de conclusie dat hier een campagne met een sterk voorlichtend karakter, de beste aanpak is. Een campagne die mensen in kleine stappen meeneemt in een groter verhaal. Nederlanders vinden nieuwe regels voor pensioen namelijk best spannend. Als het gaat om deze belangrijke pijler van bestaanszekerheid is er juist behoefte aan rust, zekerheid en betrouwbaarheid. Daarom richt de campagne zicht juist op het bieden van informatie in de meest basale vorm. Op een neutrale manier en met eenvoudig taalgebruik vertrouwen wekken. We streven ernaar dat men concludeert dat er goed voor ons pensioen wordt gezorgd. Nu en ook voor de generaties in de toekomst.