Groeien naar morgen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Er komt veel op de agrarische sector af: nieuwe eisen worden gesteld door regelgeving rondom klimaat, stikstof, dierenwelzijn, waterkwaliteit. Agrariërs hebben het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid, of tussen bank en burger en hebben perspectief nodig. Daarom hebben wij in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de campagne ‘Groeien naar morgen (GNM)’ ontwikkeld.

In een reeks van acht portretten wordt de heersende weerstand onder agrariërs erkend door henzelf aan het woord te laten. De video’s bieden concrete en relevante stappen richting toekomstbestendige landbouw. Door succesvolle voorbeelden van andere agrariërs te laten zien, wordt de realiseerbaarheid van deze transitie verhoogd (social proof) .

In deze meest recente video zien we agrariërs samenkomen bij een bodemcursus. De voordelen van het samenkomen worden benoemd, zoals het uitwisselen van kennis en het onderlinge begrip, maar ook de uitdagingen van het maken van de transitie naar toekomstbestendige landbouw komen aan bod.

 
 
 


 

We zijn altijd gevoelig voor de mening van de meerderheid, maar groepen die iets of veel met ons gemeen hebben, hebben de grootste impact (Andrews, Leeuwen & van Baaren, 2018). Door succesvolle voorbeelden van andere agrariërs te laten zien, maakt de campagne gebruik van sociale bewijskracht. Dit laat zien dat de voorgestelde veranderingen haalbaar en effectief zijn, wat anderen kan motiveren om soortgelijke stappen te zetten.