Gezond Starten & Opgroeien.

Voedingscentrum

 
  • Antropomorfisme?
  • Reactance?

Antropomorfisme is een beproefde techniek in marketing en reclame waarbij niet-menselijke objecten, zoals in dit geval ons bestek, menselijke eigenschappen krijgen toegewezen (Andrews, van Leeuwen & van Baaren, 2018). Het geeft levenloze objecten een persoonlijkheid en emotie, wat hen meer aanspreekt en relateerbaar maakt voor ons als mensen. In de recente campagne van het Voedingscentrum wordt deze techniek ingezet om de boodschap over gezonde voeding en opvoeding minder belerend en toegankelijker te maken. In visuele reclame trekken objecten met menselijke trekjes ons meer aan. Door bestek te transformeren in een 'bestekfamilie', creëren we een verhaal dat ouders en aanstaande ouders direct aanspreekt. De bestekpersonages verwoorden de vragen en zorgen die leven bij (aanstaande) ouders, en maken zo de discussie over gezonde kindervoeding toegankelijker en minder beladen. Het resultaat is een doeltreffende en educatieve campagne die niet alleen informeert maar ook inspireert tot een gezondere leefstijl voor het hele gezin.

Reactance is een psychologisch fenomeen dat verwijst naar de menselijke neiging om weerstand te bieden aan pogingen om hun gedrag te controleren of te beïnvloeden (Miron & Brehm, 2006). Dit gebeurt vaak wanneer mensen het gevoel hebben dat hun vrijheid om zelf keuzes te maken wordt beperkt. In de context van onze campagne voor het Voedingscentrum wordt reactance slim omzeild door de bestekfamilie als medium te gebruiken. In plaats van directe instructies van een autoriteit, wat defensieve reacties kan oproepen, stellen de bestekpersonages, vragen en brengen ze onderwerpen ter sprake. Hierdoor wordt de informatie als minder opdringerig ervaren en zijn ouders eerder geneigd om het advies over gezonde kindervoeding te ontvangen of op te zoeken, beschikbaar via de website en in de ZwangerHap-app.

 
 
 

We ontwikkelden voor het Voedingscentrum een nieuwe campagne om vanuit het project Gezond Starten en Opgroeien gezond eetgedrag aan te leren en te stimuleren. Het ontbreekt ouders soms aan voldoende kennis over gezonde voeding en de (opvoed)vaardigheden die nodig zijn om hun kinderen een goede start te geven. Om (aanstaande) ouders te ondersteunen in de gezonde opvoeding van hun kind(eren) heeft het Voedingscentrum veel handige hulpmiddelen en tools ter beschikking op hun website en in de app ZwangerHap.

Het narratief met de bestekfamilie zorgt voor herkenning bij de doelgroep en het normaliseren van vragen m.b.t. gezonde (op)voeding voor je kind (antropomorfisme ). Door de bestekjes de vraag te laten stellen, zijn zij de boodschapper en ondermijnen we eventuele reactance  en een belerende toon.