Gezond Starten & Opgroeien

Voedingscentrum


We ontwikkelden voor het Voedingscentrum een nieuwe campagne om vanuit het project Gezond Starten en Opgroeien gezond eetgedrag aan te leren en te stimuleren. Het ontbreekt ouders soms aan voldoende kennis over gezonde voeding en de (opvoed)vaardigheden die nodig zijn om hun kinderen een goede start te geven. Om (aanstaande) ouders te ondersteunen in de gezonde opvoeding van hun kind(eren) heeft het Voedingscentrum veel handige hulpmiddelen en tools ter beschikking op hun website en in de app ZwangerHap.
 
Het narratief met de bestekfamilie zorgt voor herkenning bij de doelgroep en het normaliseren van vragen m.b.t. gezonde (op)voeding voor je kind. Door de bestekjes de vraag te laten stellen, zijn zij de boodschapper en ondermijnen we eventuele reactance en een belerende toon.