De wereld op z’n kop.

ARAG


Juridische conflicten zijn een onvermijdelijk onderdeel van het leven, waarbij het niet de vraag is óf, maar wanneer men ermee te maken krijgt. Een juridisch conflict leidt tot hoge mate van onzekerheid en stress. Mensen verliezen in het geval van juridische conflicten vaak hun gevoel van controle (perceived control ). Dat komt door onder andere de (juridische) complexiteit van de situatie waarin ze terecht gekomen zijn. Onze nieuwste campagne visualiseert dit gevoel: de wereld van de hoofdpersoon staat letterlijk op zijn kop, een metafoor voor het gevoel van controleverlies.
Dankzij de betrokkenheid, doelgerichtheid en deskundigheid van de juristen van ARAG, krijgen verzekerden hun gevoel van controle weer terug. En zo ook de hoofdpersoon in de commercial. Zijn wereld komt weer recht te staan, alles valt op zijn plaats en hij kan opgelucht ademhalen.

Voor de productie van de video werd gebruik gemaakt van een 180 graden draaiende studio en is het gebruik van postproductie tot een minimum beperkt. De video’s zijn vooral online te zien, waarbij je in een korte tijd de aandacht moet pakken. Vandaar de keuze voor deze aanpak. Het heeft een eenvoudig, maar vervreemdend beeld opgeleverd met een duidelijke boodschap.

 
 
 


 

Perceived control is de mate waarin men zich in staat voelt om door eigen handelen gewenste uitkomsten te bereiken en ongewenste uitkomsten te voorkomen (Wallston et al., 1987). Perceived control heeft een positieve relatie met diverse indicatoren van welzijn in allerlei leeftijdsgroepen, zoals beter fysiek welzijn (bijv. minder kans op hartaanvallen en chronische pijn) en mentaal welzijn (bijv. positieve gevoelens van tevredenheid over het leven) (Hong et al., 2021; Perlmuter & Eads, 1998). Mensen hebben in het geval van juridische conflicten vaak geen (waargenomen) controle. ARAG's nieuwste campagne erkent deze psychologische strijd en belicht hoe hun topjuristen u helpen om het roer weer in handen te nemen.