De Week tegen Eenzaamheid.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 
  • Self-efficacy?
  • Response efficacy?

Self-efficacy is een krachtig concept binnen de psychologie dat ons diepste vertrouwen in onze eigen capaciteiten beschrijft. Ontwikkeld door de beroemde psycholoog Albert Bandura, gaat het om het geloof dat we specifieke taken kunnen uitvoeren en doelen kunnen bereiken. Interessant is dat in de context van eenzaamheid, zoals onderzoek van Cohen-Mansfiel et al.(2015) aantoont, een lage self-efficacy onze gevoelens van eenzaamheid kan vergroten. Door in deze campagne te vermelden dat een klein gebaar een grote emotionele beloning met zich meebrengt, wordt de boodschap overgebracht dat iedereen, ongeacht de grootte van de actie, effectief kan bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Dit versterkt het geloof in de eigen capaciteiten van individuen om positieve veranderingen teweeg te brengen, wat een essentieel aspect is van het concept self-efficacy.

Response efficacy verwijst naar het geloof dat iemands acties een probleem kunnen voorkomen of verzachten (Rogers, 1975). Dit komt naar voren in deze campagne door de implicatie dat kleine gebaren effectief zijn in het verminderen van eenzaamheid. We willen benadrukken dat deze kleine acties een significant verschil kunnen maken, om zo het geloof, dan wel de response efficacy, te versterken dat ze daadwerkelijk effectief zijn in het aanpakken van eenzaamheid.

 
 
 

Rond de Week tegen Eenzaamheid willen we mensen extra aanzetten in actie te komen voor een eenzaam persoon. De campagne laat zien dat emotie beide kanten op werkt, zowel de helpende omstanders als de eenzame ouderen halen iets belangrijks uit het contact.

Iemand die iets (kleins) doet voor een eenzaam persoon ervaart een grote emotionele beloning (self-efficacy ). En dat is precies de trigger die we willen laten voelen. Een klein gebaar maakt in deze films de positieve emotie zichtbaar en brengt deze dichtbij (response efficacy ).

Week tegen Eenzaamheid | NLCares OLV

Het programma Een tegen Eenzaamheid is een initiatief van het ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. De bereidheid een eenzaam persoon te helpen ligt hoog, maar actie blijft vaak nog uit. Daarom worden er in deze campagne rondom de Week tegen Eenzaamheid handvaten geboden voor de omstanders. Dit doen we door drie grote partners te noemen, die ook direct op de website te zien zijn als mensen die bezoeken, namelijk Thuisgekookt.nl, NLvoorelkaar en NLCares.

Week tegen Eenzaamheid | Thuisgekookt OLV
Week tegen Eenzaamheid | NLVoorElkaar OLV