De Waarde van Ouder worden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Over tien jaar telt Nederland ruim 2 miljoen mensen van 75 jaar of ouder. En dat zijn er 600.000 meer dan vandaag. We willen met deze campagne duidelijk maken dat dit een verrijking is. Al die levenservaring kan ons alleen maar wijzer maken als samenleving.

Er bestaat nog te vaak een negatief beeld over ouder worden. Een stigma dat de wereld uit geholpen moet worden want veel van de ouderen van tegenwoordig zijn alles behalve zielig, hulpbehoevend en zwak. Vanuit de gedragswetenschap weten we dat wanneer je een stigma probeert te ontkennen, je dat stigma juist actief maakt! Daarom kiezen we ervoor zogenaamde counterstereotypes te laten zien: mensen die op hun eigen manier vertellen over de waarde die ouder worden voor hen heeft en hoe ze hier op een positieve manier invulling aan geven.

Een belangrijke pijler van de campagne is Willeke Alberti. Ook zij is gegroeid en geeft momenteel weer op een andere manier invulling aan haar talent. Willeke Alberti gaat met zichzelf in gesprek over ouder worden. Op de door ons vormgegeven site https://www.dewaardevanouderworden.nl/ zijn ook meerdere bekende en onbekende Nederlanders geportretteerd.