Daarom ONVZ.

ONVZ

 
  • Inertia?
  • Choice Overload?

Inertia in de psychologie duidt op onze natuurlijke weerstand tegen verandering (Gal, 2006). Dit komt omdat veranderen moeite kost en we van nature geneigd zijn om energie te besparen. Zo blijven velen bij dezelfde zorgverzekeraar, niet per se uit tevredenheid, maar omdat de inspanning van het overstappen zwaarder weegt. Dit fenomeen laat zien hoe krachtig onze gewoontes zijn en hoe uitdagend het kan zijn om zelfs kleine veranderingen in ons leven door te voeren.

Choice overload is een term in de psychologie die de verlamming beschrijft die mensen ervaren wanneer ze geconfronteerd worden met te veel keuzemogelijkheden (Chernev et al., 2015). Het kan leiden tot ontevredenheid met gemaakte keuzes of zelfs tot het uitstellen of geheel vermijden van een beslissing. Dit concept wordt met name belangrijk geacht in onze hedendaagse maatschappij, waarin consumenten dagelijks een overvloed aan opties hebben. Binnen de wereld van zorgverzekeringen is er ook sprake van choice overload: het aanbod aan zorgverzekeraars is groot en daardoor vallen kleinere zorgverzekeraars minder op.

 
 
 

De nieuwe uitrol van de ‘eersteklas-campagne’ van ONVZ is op verschillende fronten geoptimaliseerd. Hiervoor zijn de voorgaande campagne-effecten geanalyseerd en is er op grond van deze data nieuw onderzoek gedaan naar de beweegredenen en gedragsbeïnvloeders van de doelgroep. We spelen in op het fenomeen van inertia , waarbij mensen vanwege een natuurlijke weerstand tegen verandering vaak niet wisselen van zorgverzekeraar. In de context van choice overload , waarbij het uitgebreide aanbod aan zorgverzekeringen consumenten kan verlammen en het moeilijk maakt om tot een besluit te komen, biedt ONVZ een duidelijke richting.

Vrije Keuze OLV

De campagne heeft als thema ‘Daarom ONVZ’ en zet de motivatie van ONVZ-klanten die kiezen voor een zorgverzekering die zekerheid en vertrouwen biedt centraal. De campagne zorgt voor hoge identificatie en maakt ‘eersteklas’ aantrekkelijk met concrete usp’s zoals keuzevrijheid, ruime vergoedingen en excellente service (Snelzorg). We introduceren de premium functie, die erop is gericht klanten het gevoel te geven dat ze door voor ONVZ te kiezen, (onbewust) deel uitmaken van een exclusieve groep die altijd voor het beste gaat.

Daarnaast is het eersteklas aanbod verbreed met een tweede basisverzekering, ONVZ Bewuste Keuze. Deze nieuwe basisverzekering is er voor een iets jongere doelgroep, die bewust wil kiezen voor een goede zorgverzekering, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. De campagne moet bestaande klanten bevestigen in hun keuze voor ONVZ en zorgen voor nieuwe aanwas.

Snelzorg OLV