Autoriteit Consument & Markt.

Autoriteit Consument & Markt

 
 
 
 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) staat voor eerlijke concurrentie tussen bedrijven. Kartels zijn een vorm van concurrentievervalsing en de ACM treedt hier dan ook tegen op. Vaak zijn bedrijven niet op de hoogte van de regelgeving rondom dit kartelverbod of denken dat dit alleen gebeurt bij multinationals. Aan ons de vraag om kennis over kartels te verhogen onder MKB-bedrijven. Met de campagne ‘Stop kartels. Voorkom een boete.’ laten we concrete voorbeelden zien van kartelgedrag, waarvan ondernemers zich vaak niet bewust zijn dat ze verboden zijn. We communiceren een injunctieve norm: we keuren kartelafspraken af en geven een negatief signaal af over dit ongewenste gedrag.