ARAG ‘Op het recht vertrouwen’.

ARAG

 
  • Optimism Bias?
  • Empowerment?

Optimism bias, waarbij mensen positieve uitkomsten overschatten en negatieve gebeurtenissen onderschatten, speelt een rol in hoe we de toekomst inschatten (Irwin, 1953; Weinstein, 1980; Slovic, 2000). In de ARAG-campagne wordt dit fenomeen aangepakt door in te spelen op herkenbare levensgebeurtenissen waarbij juridische conflicten kunnen ontstaan, zoals verhuizingen of nieuwe banen. Dit helpt de doelgroep bewust te maken van potentiële juridische problemen, ondanks hun natuurlijke neiging tot optimisme.

Empowerment verwijst naar het gevoel van kracht, controle en zelfvertrouwen dat individuen ervaren wanneer ze het gevoel hebben dat ze in staat zijn om uitdagingen aan te gaan en hun doelen te bereiken. In de context van de ARAG-campagne wordt dit gevoel van empowerment opgeroepen door de boodschap dat ARAG de doelgroep ondersteunt en versterkt om sterker te staan in het geval van potentiële conflicten. Dit kan de potentiële klanten motiveren om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, omdat ze het gevoel hebben dat ze beter voorbereid zijn om met juridische problemen om te gaan.

 
 
 

Om mensen te motiveren een verzekering af te sluiten, is vanuit gedrag altijd een complex vraagstuk omdat iemand iets afsluit tegen een potentieel risico. Daarnaast heeft men de natuurlijke neiging te denken dat de kans kleiner is dat ons iets overkomt dan een ander (optimism bias ). Dus de grote vraag was “Hoe motiveer je dan iemand een rechtsbijstandverzekering bij ARAG af te laten sluiten?

In onze nieuwe campagne wordt de urgentie vergroot door in te spelen op levensgebeurtenissen die relevant en herkenbaar zijn voor de doelgroep zoals een verhuizing, verbouwing of nieuwe baan. De opvallende beelden brengen het gevoel over dat ARAG de doelgroep empowert om sterker in deze live events te staan mochten er potentiële conflicten optreden (empowerment ).

Daarnaast laten we ook zien dat ARAG een empathische verzekeraar is die met je meedenkt. We proberen een nieuwe vaste associatie te kweken tussen juridische hulp en ARAG. Als je in een juridisch conflict terecht komt, pak je bij wijze van spreken je smartphone uit de zak en bel je met de juristen van ARAG.