Als je niet meer 
beter wordt.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Met deze campagne richten we ons op mensen die de diagnose hebben gekregen dat (de kans bestaat) dat zij niet meer beter worden. Het is van belang dat zij zo snel mogelijk informatie tot zich nemen over palliatieve zorg zodat zij op tijd hun wensen en behoeften kunnen uitspreken naar een naaste of zorgverlener en passende zorg krijgen. Van de 169.000 sterfgevallen in 2020, hadden ongeveer 106.000 palliatieve zorg en ondersteuning nodig. Toch constateerden we dat mensen niet of niet op tijd gebruik maken van palliatieve zorg doordat ze niet weten wat het is, er geen gesprek over voeren en hun keuzes niet/onvoldoende vastleggen. Daarnaast blijken mensen het onterecht te associëren met enkel de laatste terminale levensfase en zijn ze vaak niet op de hoogte van de verschillende mogelijkheden van palliatieve zorg, zoals lichamelijke, psychische, sociale zorg en zingeving. De campagne belicht aan de hand van de persoonlijke verhalen van Jolanda, Michiel en Jannie de voordelen van palliatieve zorg voor de kwaliteit van je leven. Een professionele schilder maakt een portret van hen waarna ze vervolgens zelf het penseel, die symbool staat voor de eigen regie, in handen nemen om hun levensverhaal af te maken.