Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Ministerie van Buitenlandse Zaken & Douane

 
  • Gain Frame?
  • Optimism Bias?

Gain-framing, ofwel het benadrukken van de winst, is een communicatietechniek geworteld in de psychologie waarbij boodschappen zo worden geformuleerd dat de positieve kanten van een gedrag of situatie worden belicht (Tversky & Kahneman, 1981). Door te focussen op de voordelen en wat er te winnen valt, wordt geprobeerd de houding of het gedrag van mensen te beïnvloeden. Deze methode wordt vaak gebruikt in gezondheidsvoorlichting en marketing, omdat het positieve perspectief mensen kan motiveren tot actie. In de context van reisadviezen spelen we hierop in door het advies te framen als ‘het levert je wat op als je de reisinformatie raadpleegt’ i.p.v. ‘dit is het risico als je het niet doet’.

Optimism bias is een psychologisch fenomeen waarbij mensen de kans op positieve uitkomsten in hun leven overschatten en de waarschijnlijkheid van negatieve gebeurtenissen onderschatten. Deze neiging tot 'roze bril'-denken, uitgelicht in het werk van Weinstein(1989), speelt een cruciale rol in hoe we risico's beoordelen en besluiten nemen, vaak resulterend in een onrealistisch optimistische kijk op de toekomst. Deze bias heeft zowel positieve als negatieve kanten, afhankelijk van hoe het onze perceptie van realiteit beïnvloedt. Specifiek in de wereld van reizen, kan de optimism bias ervoor zorgen dat reizigers zich minder aangesproken voelen door waarschuwingen en risico’s in reisadviezen, waardoor ze belangrijke veiligheidsinformatie onderschatten of negeren.

 
 
 

In deze campagne voor de Douane en het Ministerie van Buitenlandse Zaken maken we zekere reizigers bekend met advies en regels rondom reizen op nederlandwereldwijd.nl en in de Reisapp. We laten de doelgroep inzien dat het voor hen (persoonlijk) relevant is om de reisadviezen en bagageregels te raadplegen tijdens alle fases van hun reis. We spelen in op ‘het levert je wat op als je de reisinformatie raadpleegt’ i.p.v. ‘dit is het risico als je het niet doet’ (gain frame ).

Reizen | Demonstratie OLV

Een van de redenen voor reizigers om geen reisadviezen te raadplegen, is een lage inschatting van gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Deze lage risicoperceptie kan worden verklaard doordat mensen vaak de kans dat hen iets overkomt onderschatten, ook wel de optimism bias  genoemd. Deze denkfout zorgt er ook voor dat reizigers zich minder aangesproken voelen door informatie over risico’s. Omdat de zekere reiziger een doelgroep is die het ‘vaak al denkt te weten’ is het belangrijk de relevantie te vergroten. Hiervoor gingen we samen met de opdrachtgever op zoek naar de meest relevante onderwerpen om de doelgroep te triggeren. In de campagne stellen we vervolgens vragen zoals “Mag je appels uit het Verenigd Koninkrijk meenemen naar Nederland?” of “Is het verstandig te reizen naar een land met oranje reisadvies?”. We dagen de zekere reiziger hiermee uit op zoek te gaan naar een antwoord.

We introduceren behulpzame handen die op verrassende maar relevante plekken opduiken om verschillende type reizigers te wijzen op het gemak (en soms noodzaak) van de website nederlandwereldwijd.nl en de Reisapp. Hiermee vertellen we dat je actuele reisinformatie altijd en waar je ook bent zelf ‘in de hand’ hebt als je nederlandwereldwijd.nl op je telefoon bezoekt of de Reisapp daarop hebt staan.

Reizen | Appels UK OLV