Sociale norm

Sociale normen zijn gedragsregels binnen een groep, en zoals Robert Cialdini benadrukt in “Influence: The Psychology of Persuasion“, hebben deze normen een sterke invloed op gedrag. De campagne ‘Rij ballonvrij!’ zette de norm dat het normaal en verantwoordelijk is om elkaar aan te spreken op het gebruik van lachgas in het verkeer.
We deden een beroep op de bijrijder om hem aan te moedigen de bestuurder aan te spreken en door de gebruikers van lachgas in het verkeer als ‘clowns’ af te schilderen, ontstond er al helemaal een duidelijk contrast tussen sociaal wenselijk en onwenselijk gedrag.