Response efficacy

Response efficacy verwijst naar het geloof dat iemands acties een probleem kunnen voorkomen of verzachten (Rogers, 1975). Vanuit de wetenschap weten we dus dat, vóór iemand actie onderneemt, hij of zij moet geloven in de effectiviteit ervan; dit noemen we ook wel de response efficacy. Daarom laten we door middel van een split screen zien dat een klein gebaar al wat oplevert. Zo verlagen we de drempel om zelf ook zo’n stap te zetten.