Counterstereotypes

Het doorbreken van stereotype beelden begint met het presenteren van frisse voorbeelden die tegen de verwachtingen ingaan. Counterstereotypische voorbeelden dempen op subtiele wijze vooroordelen en remmen stereotyperend gedrag (Dasgupta & Asgari, 2004).

Het beeld van ouder worden is toe aan vernieuwing, want veel van de ouderen van tegenwoordig zijn allesbehalve zielig, hulpbehoevend en zwak. Gedragswetenschap waarschuwt ons: directe ontkenning van stigma’s geeft ze alleen maar meer kracht. Onze aanpak? We zetten counterstereotypes in de schijnwerpers – mensen die op hun eigen manier vertellen over de waarde die ouder worden voor hen heeft en hoe ze hier op een positieve manier invulling aan geven.

Een belangrijke pijler van die campagne is Willeke Alberti. Ook zij is gegroeid en geeft momenteel weer op een andere manier invulling aan haar talent. Willeke Alberti gaat met zichzelf in gesprek over ouder worden.