Nespresso

 
 

Waarom is deze case relevant voor Liander?

Met deze case laten we zien hoe we conclusies uit de gedragsreis halen en deze inzetten om aan de meest kansrijke knoppen van de reis te draaien. Het gewenste gedrag wordt niet altijd vertoond vanwege de waarden die er logischerwijs het beste bij passen, zoals in dit geval duurzame waardes. Daarom kan het kansrijk zijn om aan te sluiten bij de waarden van de doelgroep. Iets wat voor Liander ook interessant is omdat we in de gedragsreis zien dat niet alleen sociale- (bijv. altruïsme) en milieumotieven, maar ook ego motieven (bijv. innovatie en financieel) van invloed kunnen zijn op het aanpassen van het laadgedrag.

 
 

Inzichten

Mensen willen zich effectief voelen. Daarnaast is wereldwijde vervuiling een groot abstract probleem dat ver weg voelt en voelen individuele acties als een ‘drop in the ocean’.

We adviseerden Nespresso om deze reden om het gevoel van effect te verhogen. Dit kan door visuele metaforen als van oude capsules worden nieuwe capsules of producten gemaakt, door getallen in perspectief te zetten: ‘één capsule per dag = 365 capsules per jaar’, of door collectieve impact (collega’s/buurt). Op basis van dit inzicht ontwikkelden ze op de website een teller waarmee het gevoel van effectiviteit wordt vergroot.

Nieuwe zak waarin fluency duidelijker is, dit maakt het gedrag makkelijker.
 
 

Het belangrijkste inzicht voor Nespresso was dat communicatie over duurzaam gedrag vaak gaat over ‘beter voor de planeet’. Termen die passen bij duurzame waardes. Echter zijn dat niet de merkwaarden van Nespresso. Of van de klant die bij Nespresso hoort. Belangrijke merkwaarden voor Nespresso zijn bijvoorbeeld luxe en verwennerij.

Om deze reden adviseerden wij om het recyclen van Nespresso cups te reframen, in lijn met de merkwaarden: plezier, genot, elegantie, luxe, innovatie en een kwalitatieve uitstraling. En wie past er beter bij dezen waarden dan George Clooney zelf. Hem zien recyclen is dus een veel logischere manier om te communiceren dan communicatie in het kader van ‘beter voor de planeet’.

Ook positioneerde we de recyclecontainer als een hoogwaardig product. Mooi en stylisch passend bij de machine.
 
 

Resultaat