Nutri-Score

 
 

Waarom is deze case relevant voor Liander?

Voor het ministerie van VWS lanceerden we een campagne voor de introductie van Nutri-Score. Een uitdagende vraag omdat we consumenten moeten motiveren tot nieuw gedrag en gezond gedrag. Gezond gedrag is net als duurzaam gedrag complex omdat het vele subgedragingen bevat en bestaande gewoontes vaak moet doorbreken. Een uitdaging waar we zowel bij Liander als bij Nutri-Score voor staan.

 
 

Inzicht

Een belangrijk inzicht, dat we door middel van onderzoek ontdekten, was dat veel consumenten niet wisten hoe de Nutri-Score werkt. Hierdoor onstond er veel weerstand. Nutri-Score is bedoeld om dezelfde soort producten met elkaar te vergelijken en exact deze kennis is essentieel voor het juiste gebruik ervan.

Het doel van de campagne was dan ook het vergroten van de kennis over het juiste gebruik en de intentie om Nutri-Score te gebruiken.

 
 

Strategie/Concept

Om deze, toch vrij ingewikkelde, boodschap op een aansprekende en begrijpelijke wijze over te brengen, ontwikkelden we een campagne waarin we het gewenste gedrag heel simpel demonstreren. We gebruiken kleuren om de koppeling naar het gedrag te vergemakkelijken. En hanteren een gemakkelijk mantra: ‘Kijk, vergelijk & kies’. Ofwel; Kijk naar de Nutri-Score, vergelijk dezelfde soort producten met elkaar & kies het product met de betere samenstelling. Zo wordt het maken van een betere keuze een fluitje van een cent!

Inslijten van nieuw gedrag (slim laden) en bestaande routes doorbreken is iets dat we voor Liander ook zullen moeten gaan doen. Misschien wel met een mantra?

22:00 / stekker erin / besparen…

 
 
Nutri-Score TVC
 
 

Daarnaast speelden we in op de volgende factoren:

Interacteren met de doelgroep, zorgt voor een hogere betrokkenheid en acceptatie van de boodschap. We zouden de klanten van Liander ook kunnen benaderen met een vraag over hoe zij laden (indien ze een EV hebben), maar ook dergelijke banners in bijv. laad-apps zijn interessante overwegingen.

 
 

Om het gat tussen intentie en gedrag te dichten is het effectief om dicht bij het gewenste gedrag te communinceren. Voor Nutri-Score communiceerden we rondom supermarkten. Voor Liander kunnen we deze relevante plekken ook opzoeken, bijvoorbeeld rondom laadpalen, verkooppunten van elektrische auto’s of in partnermedia.

 
 

Resultaat campagne

  • Intentie om Nutri-Score te gebruiken van 34% naar 41%.
  • Ook de kennis over het juiste gebruik van het logo nam significant toe van 72% naar 80%.