Gedragsinterventie op de werkvloer
 
 

Gedragsinterventie op de werkvloer.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet zich ondermeer in om veilig werken op de werkvloer te stimuleren. Aan Open Now de vraag om een gedragsinterventie te ontwikkelen (en uit te voeren) die vervanging van gevaarlijke stoffen in de autoschadeherstelbranche stimuleert. Op basis van een grondige gedragsanalyse, waarin we in gesprek zijn gegaan met werkgevers, werknemers en leveranciers, ontwikkelden we drie interventieconcepten. De gedragsinterventie richting de werkgevers is inmiddels uitgevoerd. Hoewel we nog aan het meten zijn, lijkt het effect meer dan bemoedigend!