Stimuleer het recyclen van cups.

Bij Nespresso hebben ze gekozen om de koffiecups van aluminium te maken. Aangezien het één van de beste materialen is om alle aroma’s te behouden maar zeker ook omdat het oneindig recyclebaar materiaal is. Jammer genoeg recycled slechts 29% van de particuliere Nespresso klanten zijn of haar cups. Het gedragsteam van Open Now dook in het recyclegedrag en leverde een rapport op waarin het gedrag werd toegelicht en advies werd gegeven hoe klanten te stimuleren te recyclen. Een interessant inzicht dat o.a boven kwam drijven is dat koppels meer recyclen dan singles. Een leuke inhaker voor Valentijnsdag was snel gemalen. Natuurlijk bedachten we nog meer slimme en creatieve doorvertalingen van onze gedragsinzichten. What else?

Verminderen van zwerfafval rond restaurants.

Hoe zorgen we ervoor dat er in de McDonald’s restaurants en in de straten eromheen, geen gebruikte verpakkingen meer rondslingeren? Ofwel, hoe verminderen we zwerfafval? Met deze vraag klopte McDonald’s, samen met haar vaste bureau TBWA/, aan bij Open Now.
Om tot een gedegen advies te komen, voerden we een grondige gedragsanalyse uit. Zodat we, op basis van de resultaten, een aantal gedragstechnieken konden selecteren om op de specifieke doelgroepen in te kunnen spelen. Technieken, inzetbaar voor zowel de restaurants als voor de campagnes. Dat is gelukt. En het concrete plan van aanpak voor McDonald’s ligt er. ‘Opgeruimd staat netjes!’

Gedragsinterventie op de werkvloer.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet zich ondermeer in om veilig werken op de werkvloer te stimuleren. Aan Open Now de vraag om een gedragsinterventie te ontwikkelen (en uit te voeren) die vervanging van gevaarlijke stoffen in de autoschadeherstelbranche stimuleert. Op basis van een grondige gedragsanalyse, waarin we in gesprek zijn gegaan met werkgevers, werknemers en leveranciers, ontwikkelden we drie interventieconcepten. De gedragsinterventie richting de werkgevers is inmiddels uitgevoerd. Hoewel we nog aan het meten zijn, lijkt het effect meer dan bemoedigend!